PASTORAAT
Pastoraat is “Omzien naar elkaar”.
Dat betekent: er voor elkaar zijn en met elkaar meeleven, in blijde en droevige omstandigheden. Pastoraat is dus iets van alle gemeenteleden. Alleen als we dit met elkaar doen kunnen we gestalte geven aan ons uitgangspunt dat we een dienende gemeenschap willen zijn, die er wil zijn op de kruispunten in het leven van haar leden; als het er toe doet.
Binnen deelgebied Oost is een groep gemeenteleden actief die daar extra inhoud aan wil geven. Dit Pastorale Team bestaat uit (hoofd)contactpersonen, pastorale bezoekers, pastorale ouderlingen en onze predikanten.
De contactpersonen zijn de ogen en oren in de wijk. Zij zijn binnen het Pastorale Team misschien wel het meest zichtbaar door hun vele contacten. Zij brengen namens de gemeente blijken van medeleven bij lief en leed. De Pastorale bezoekers bezoeken die gemeenteleden waarvan we weten dat ze extra aandacht op prijs stellen. Hierbij kan het gaan om gemeenteleden die vanwege hun leeftijd, ziekte en/of eenzaamheid zelf het contact met de gemeente niet meer zo goed kunnen onderhouden. Maar ook na het overlijden van een naaste of andere bijzondere situaties kan extra pastorale aandacht nodig zijn. De Pastorale bezoekers doen dit samen met de ouderlingen. Onderling wordt afgestemd wie waar naar toegaat. Waar nodig wordt de predikant ingeschakeld. Mede om haar professionaliteit en beschikbaarheid is dominee van der Leij de eerste die bij de belangrijke momenten in het leven van gemeenteleden hen bij wil staan in hun noden, maar ook bij hun vreugdevolle momenten.
Het Pastorale Team in deelgebied Oost is opgesplitst en werkt in secties. Binnen de secties vindt de afstemming plaats waarbij een bijzondere rol is weggelegd voor de hoofdcontactpersoon, de spil van de sectie.
De kerkelijke gemeente is te vergelijken met een grote familie. We houden de contacten met de familie levend door met elkaar mee te leven in blijde en droevige omstandigheden. Zo is het in de gemeente ook. Maar dan is het wel van belang dat u als gemeentelid ‘de kerk’ laat delen in uw wel en wee.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, wilt u meer weten over het pastoraat of andere activiteiten in deelgebied Oost of wilt u contact met iemand uit uw sectie?

Neem dan contact op met:
Fokje Hovius
tel: (0512) 52 22 77
mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.