Onderstaande informatie is verouderd, en wordt binnenkort aangepast. 

De situatie is beschreven zoals het was voordat het één protestantse gemeente is geworden.

 

De kerkenraad
Er zijn mensen die via vergaderen en goed communiceren ervoor zorgen dat zaken gestroomlijnd lopen. We noemen hen bij elkaar de kerkenraad. Maar ook de kerkenraad bestaat uit verschillende delen.

 

Het moderamen
Dit is een kern van vijf mensen die het voorwerk doen. De voorzitter, de scriba, de kerkrentmeester, de voorzitter van de Diaconale Raad en de dominee vormen samen het moderamen. Zij bereiden de vergadering van de Kleine en Grote Kerkenraad voor. Drie leden, de voorzitter, de scriba en de dominee vertegenwoordigen wijk Oost in de Algemene Kerkenraad. 
Het hele moderamen houdt contact met het moderamen van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, de buurkerk in onze wijk. 
Met het moderamen van wijk Zuid hebben we drie keer per jaar overleg over de samenwerking tussen beide wijken.

 

De Kleine Kerkenraad
Naast het moderamen bestaat deze kerkenraad uit vertegenwoordigers van de Pastorale Raad, de Commissie Eredienst, Commissie Jeugd & Jongeren en de notulist. Dit is de plaats waar de meeste besluiten worden genomen.

 

De Grote Kerkenraad
Twee keer per jaar wordt er een Grote Kerkenraadsvergadering georganiseerd. Dan komen alle ambtsdragers bij elkaar. Een aantal besluiten moet beslist door de Grote Kerkenraad worden genomen.
Bij het werk van de kerkenraad weten de mensen zich gehouden aan de visie en missie van de gemeente:

 

De missie is:
“Wijkgemeente Oost wil, geïnspireerd door Gods woord en geleid door de Geest, een liefdevolle en bewogen gemeente van Jezus Christus zijn voor iedereen.”

en de visie:
“Wijkgemeente Oost wil een gemeente zijn van leden die omzien naar elkaar en de mensen in onze wereld en die zich wil inzetten voor de heelheid van Gods schepping vanuit de geformuleerde missie.” 

 

We zijn ons bewust van het feit dat het werk van de kerkenraad alleen maar goed gedaan kan worden dankzij er ook een heleboel werkers in de wijk.
Aan het begin van het kerkelijke seizoen wordt er afscheid genomen van de aftredende ambtsdragers en worden de nieuwe ambtsdragers uit de gemeente geroepen, voorgesteld en bevestigd.