Diaconaat
De diaconie biedt hulp aan hen die vragen om advies op allerlei gebied en op verschillende manieren. De middelen om dit te kunnen doen, komen voort uit verschillende acties.

Als Diaconale Raad van drachten geven we twee collecten per jaar een eigen bestemming. 
We verzorgen de kerktelefoon en kerkrijden. Voor mensen die niet meer in de kerk kunnen komen wordt de dienst opgenomen. Ook zijn we betrokken bij de avondmaaldiensten in zorgcentrum “de Wiken” en ziekenhuis “Nij Smellinghe”.
Landelijk worden er vakantieweken gehouden voor gehandicapten en ouderen en 1-ouder gezinnen. 
Voor opgave kunt u bij ons terecht en we bespreken met u de mogelijkheden.
Voor het organiseren van ouderenmiddagen (contactmiddagen) werken we samen met de MWO.

Vanuit de evangelische opdracht, de dienst der barmhartigheid, vraagt de ZWO-commissie voortdurend aandacht voor de noden in onze wereld. 
Zij doet dit o.a. door het aanbieden van informatiemateriaal, het bijhouden van Zendings- en werelddiaconaatzondagen en het organiseren van speciale acties zoals: actie veertigdagentijd, paasgroeten-, handtekeningen- en kaarsenacties, verkoop van zendingskalenders etc.
De commissie wil de gemeente ook stimuleren om geld te geven zodat gerichte hulp geboden kan worden.

Diaconale ondersteuning
Af en toe wordt er een beroep gedaan op de diaconie voor ondersteuning door mensen binnen of buiten de gemeente. De hulp die de diaconie kan geven is afhankelijk van de situatie en kan inhouden: advies, praktische hulp, contacten met instanties, of soms kunnen we ook door middel van financiële ondersteuning een (deel)probleem oplossen.

Mensen kunnen problemen krijgen door medische, psychische, sociale en economische factoren. Vaak is het een combinatie van deze factoren.
Ook zijn de betrokkenen soms het overzicht kwijt over hun financiële situatie. Als deze situatie te lang duurt dan komt men in de problemen, daarom is het belangrijk dat er op tijd hulp gezocht wordt. De diaconie kan hierin ondersteunen. Als diaconie proberen wij alert te zijn op het signaleren waar er hulp geboden moet worden. Maar wij kunnen uiteraard niet alles zien en weten. Bent u zelf in een situatie dat u onze ondersteuning nodig heeft, dan nodigen wij u uit om contact met één van de diakenen op te nemen. Als u iemand kent die hulp nodig heeft, kunt u diegene naar de diaconie verwijzen, zodat wij verder kunnen kijken welke hulp geboden kan worden. Vaak zijn de problemen ook te herkennen aan de kinderen, omdat ze niet mee kunnen doen met de rest door geldgebrek van de ouders.
Uiteraard worden alle hulpverzoeken vertrouwelijk behandeld en is uw privacy gewaarborgd; vanuit ons ambt als diakenen hebben wij een ambtsgeheim. Als diakenen hebben we de Bijbelse roeping om te dienen en te helpen, maar ook u als gemeentelid hebt een diaconale verantwoordelijkheid om uw naaste tot een hand en een voet te zijn. 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mantelzorg Ondersteuning (MZO)
De taakgroep MZO van de PGD wil graag ondersteuning bieden aan mantelzorgers binnen en buiten de PKN kerk om daarmee overbelasting van mantelzorgers te helpen voorkomen.
Indien u meer informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met één van de medewerkers.
De taakgroep MZO van de PGD, maakt deel uit van de ZorgBuurtSuper van de Gemeente Smallingerland.


mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.