oost.pgdrachten.nl

 

MenorAviertje

Zondag 01 augustus 2021

Pastorale brief voor deelgebied Drachten-Oost

 Jaargang 21, nummer 47

 

 Hulp- en telefoonlijn: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Aanmelden voor het digitale MenorAviertje (o.v.v. huisadres): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Berichten voor het MenorAviertje mailen tot donderdag 19.00 uur aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naam van de Zondag

 Negende zondag na Trinitatis. Deze zondag is genoemd naar de Drie-eenheid: Trinitatis. 

Kleur van de Zondag  Groen, kleur van hoop, groei, leven en toekomst

Diensten 

 In de nieuwsbrief staat de informatie over de diensten
   Pastoraat Deelgebied Oost: ds. Dieuwke van der Leij
 Als u een predikant nodig hebt kunt u contact met haar opnemen.
 Zij is te bereiken via: telefoon: 0512 – 341 243 / email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   U kunt naast het bekijken van deze kerkdienst via http://www.kerkomroep.nl dat ook doen via de   link pgdrachten.nl/youtube . U komt dan op het YouTube-kanaal van de 'PG Drachten' waar de dienst   op zondagmorgen en op een later tijdstip te volgen is. En op Facebook Drachten Oase en Drachten-   Oost Menorah.

OMZIEN NAAR ELKAAR
Geschrokken zijn we van het bericht dat Hennie van der Spoel te horen heeft gekregen dat ze alvleesklierkanker heeft. Met daarbij de mededeling dat er niets meer aan te doen is.
Ja en dan? We brengen haar voor Gods aangezicht met de bede: ‘Heer sta haar bij, en allen die haar dierbaar zijn’.
Ook gaan onze gedachten uit naar Atze Wijga. Door de kuren wordt het leven moeizaam. We wensen hem en zijn vrouw veel kracht en sterkte toe.
Mevrouw B. De Vries ligt nog steeds in het UMC in Groningen. Er worden nog allerlei onderzoeken gedaan. We hopen dat ze snel weer naar huis mag.
Dat was wel het geval voor mevrouw W Procee. Afgelopen dinsdag mocht ze het Martini ziekenhuis in Groningen verlaten om thuis verder te herstellen.
Ook de heer H. Steenstra mag weer naar zijn huis. Fijn na zoveel weken weer in zijn eigen omgeving.
Mevrouw Van der Kooi hoopt dat ze ook snel weer naar huis mag. De ontstekingen in de knie zijn aardig onder controle.
De heer A Koning verblijft nog in Neibertilla (2k.15). Gelukkig gaat het steeds een beetje beter en mag hij weekends naar huis.
Reinier Tel verblijft in Maartenshof Groningen. Door de permanente shunt was er een verstopping ontstaan in zijn bovenarm. Gelukkig is hij afgelopen week gedotterd in zijn arm.
De heer Henk van der Heide is vorige week in het MCL geopereerd. Hij is blij en dankbaar dat alles zo goed is gegaan.
Aanstaande maandag wordt mevrouw Nanke van Gelderen opgenomen in Nij Smellinghe voor een knieoperatie. Alvast sterkte toegewenst.

Ik kwam een reisgebed van Huub Oosterhuis tegen wat ik u graag mee wil geven:

O God
Ik sta op het punt op reis te gaan.
Ik weet niet, of het misschien mijn laatste reis is.
Ik wil U liefhebben.
Ik hoop, dat ik onderweg niemand enig ongeluk
of ander kwaad zal berokkenen.
Ik sta voor U.
Ik weet dat ik, of veilig zal aankomen
dan wel onderweg verwonding,
ziekte of dood zal vinden,
altijd U toebehoor.
Want in leven en sterven
zijt Gij in mij en ben ik in U
Ik ga nu weg.
Vaarwel, o God.
A Dieu, ga met God
ds. Dieuwke van der Leij

KERKDIENSTEN ZONDAG 1 AUGUSTUS 2021
De kerkenraad heet u van harte welkom bij de diensten in de Protestantse kerken in Drachten

09:30 uur: Dienst in de Oase. Voorganger: Ds. Hans de Jong
Wat hebben een rommelmarkt, een zakmes, het oude leesplankje met Aap, noot, etc., te maken met hoe God als herder ons leven wil leiden? Deels weet ik natuurlijk het antwoord wel, maar nog niet hoe ik dat zal gaan uitwerken tijdens de voorbereiding op de dienst en wat het concreet zal uitwerken wat de verkondiging betreft. Wees van harte welkom in de kerk of thuis meeluisterend om het antwoord op mijn vraag , mee te beleven!

10.00 uur: Dienst in de Zuiderkerk. Voorganger: Ds. Gera den Dikken
Zing een nieuw lied voor God de Here! Wat is het heerlijk dat we weer samen kunnen zingen in de kerk. Op zondag 1 augustus zou ik graag samen met jullie liederen willen zingen, die jullie hebben uitgekozen.
Onlangs in De Oase was het bijzonder mooi de verzoekliederen samen te zingen. Daarom zou ik het graag opnieuw willen doen, maar nu in de Zuiderkerk.
Het thema van de dienst gaat over wat het volgen van Jezus betekent (eerder gehouden in De Oase).
We zien uit naar een gezegende dienst, waarin we met elkaar de Heer willen zoeken, loven en danken, en luisteren naar Zijn Woord.

11:00 uur: Fryske tsjinst yn de Grutte Tsjerke. Foargonger: Drs. Geeske Bies, Burgum
Myn namme is Geeske Bies. Ik wenje yn Burgum. Neist myn wurk by de provinsje Fryslân bin ik ek wurksum as geastlik fersoarger (Stichting Sichtpunt) en gean ik sûnt in jier as 10 geregeld foar, meastal yn Menniste gemeenten yn Fryslân. Ik ha ek konneksje mei Drachten want ik bin der yn ‘e kreamklinyk berne en ha op it Ichthus College gong.
It giet fannemoarn oer de wet fan God, oer de rjochtlinen om op in goede manier te libjen. Mar wat is krekt goed? Wat de iene kear goed is, hoecht dat in oare kear net te wêzen. Wat wurdt der fan ús frege op dat punt?

• Aanmelden voor de dienst en oppas blijft noodzakelijk en kan digitaal tot uiterlijk 19.00 uur op de zaterdagavond voorafgaande aan de dienst op de zondag via de website: www.pgdrachten.nl . Wilt u zich aanmelden maar dat lukt niet via de website, dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden. U kunt dit doen bij Marieke van Heeringen, 06-25085098. Zij zorgt dan voor uw aanmelding.
• U kunt deze kerkdiensten ook beluisteren via www.kerkomroep.nl . De diensten in de Oase zijn ook te volgen via de link pgdrachten.nl/YouTube . U komt dan op het YouTube-kanaal van de 'PG Drachten' waar de dienst live en op een later tijdstip te volgen is. En op Facebook Drachten Oase en Drachten-Oost Menorah.
• Als u de erediensten in de Grote Kerk via YouTube wilt volgen kunt u eenmalig een mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

DE BLOEMEN GAAN DEZE WEEK ALS GROET VAN DE GEMEENTE NAAR:
Deelgebied Oost:
Familie Snip
Familie van der Kooi

Deelgebied West:
Mevrouw S. Hoekstra
De heer en mevrouw Dam-den Boer

Deelgebied Zuid:
Mevrouw H. Klingenberg–Jansen
Mevrouw H. Blom–Woddema

Deelgebied Noord-Oost en Deelgebied Noord-West:
Mevrouw G. Visser-Jilderda
Fam. J. de Jong-Breeuwsma

ACTIES VERBOUWING ZUIDERKERK
In de Zuiderkerk is een ploeg vrijwilligers schijnbaar onvermoeibaar bezig om de kerkzaal een geheel ander aanzien te geven. Deze mensen hebben wel een dikke pluim op hun hoed verdiend; want wat wordt er hard gewerkt! En wat is het fijn om te zien hoe vele handen licht werk maken en hoe de saamhorigheid groeit!
U heeft er in de Drachtster Courant ook over kunnen lezen.
Voor het realiseren van de verbouwing is natuurlijk geld nodig. En daar kunnen alle gemeenteleden van de PGDrachten hun steentje aan bijdragen. Hiervoor zijn een paar leuke acties op touw gezet.

Op ZATERDAGMIDDAG 28 AUGUSTUS A.S. is er

EEN WANDEL-PUZZELTOCHT DOOR DRACHTEN EN EEN FIETSTOCHT IN DE OMGEVING

De wandel-puzzeltocht is ongeveer 4 kilometer lang. Best te doen, dus! De start is tussen 14.00 en 14.30 uur vanaf de Zuiderkerk.
U ontvangt daar een routebeschrijving.

De fietstocht wordt door Willem Wilstra uitgezet. Deze duurt ongeveer twee uur; er wordt halverwege een stop gemaakt, daar zal Willem iets vertellen over bijzonderheden in de route. Deze tocht start om precies 14.00 uur vanaf de parkeerplaats van de Zuiderkerk.

Deelname aan beide tochten kost € 7,50 en dat bedrag komt geheel ten goede aan de verbouwing van de Zuiderkerk. Onderweg is er voor iedereen een versnapering.

Bij terugkeer naar de Zuiderkerk kunnen wandelaars en fietsers voor € 1,- een kopje koffie/thee kopen, en dan is er iets lekkers bij. Uiteraard kunt u dan de kerkzaal bewonderen en in de hal worden foto’s/films gedraaid van de voortgang van de verbouwing.

Voor beide evenementen kunt u zich opgeven via e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lukt het per e-mail niet, dan kunt u ook bellen met 06 – 25 08 50 98 of 06 – 11 05 84 11 .

Wij hebben er veel zin in en we zien er naar uit velen van u te ontmoeten op zaterdagmiddag 28 augustus!
Weet u van harte welkom!

Op zaterdagmiddag 11 september hebben wij weer een leuke activiteit in gedachten, maar daar hoort u later meer van!
Wel willen we nu alvast kwijt dat het iets te maken heeft met de inwendige mens en met een beetje geluk!

We houden u via de nieuwsbrieven en Geandewei op de hoogte!

Hartelijke groeten,
Marieke van Heeringen, Karla Marinus en Coby de Vries

BERICHT VAN WERELDWINKEL DRACHTEN
Het kernteam van de wereldwinkel wil u het volgende mededelen:
Na eenenvijftig jaar stopt de wereldwinkel in Drachten. Medio oktober sluiten we de deuren definitief.
Dit besluit is niet van de ene op de andere dag genomen. Door de teruglopende omzet van de laatste jaren konden wij niet meer kostendekkend werken. Kernteam en vrijwilligers vinden het jammer te moeten sluiten:
Jammer voor de producenten, jammer voor de (vaste) klanten, jammer voor Drachten en jammer voor zichzelf.
Vele vrijwilligers hebben zich vele jaren belangeloos ingezet om de winkel in stand te houden.

Door tijdig te stoppen kan een faillissement worden voorkomen en blijft uiteindelijk onderaan de streep een bedrag over om aan goede doelen te schenken.
De opheffingsuitverkoop is inmiddels begonnen. Opheffingskorting: In de maand augustus krijgt u op alle artikelen 40 % korting, voeding en kaarten uitgezonderd.

Openingstijden:
Dinsdag t/m donderdag: 13.00 uur tot 17.00 uur
Vrijdag en zaterdag: 10.00 uur tot 17.00 uur

Namens de vrijwilligers,
Tiny Runia

STARTZONDAGNIEUWS PG-DRACHTEN 19 SEPTEMBER 2021
De Startzondag van de PG Drachten 2021, met als thema:

‘Van U is de toekomst; Uw koninkrijk kome”

vindt bij goed weer plaats op het parkeerterrein van de Oase.
‘s Ochtends om 10 uur is er eerst een

OPENLUCHTDIENST

We hopen dan ook lekker veel samen te kunnen zingen! Voor de muzikale begeleiding zorgt CMV Crescendo en het Oase Combo.
Daarna is er natuurlijk koffie met wat lekkers.
Tijdens de koffie zullen de werk- en/of taakgroepen en andere groepen die actief zijn zich presenteren via stands die op het terrein zullen staan.

Samen lunchen
Vervolgens gaan we samen ‘Corona-proof’ lunchen. We willen graag weten hoeveel mensen er blijven mee-eten en daarmee hoeveel lunchpakketjes er gemaakt moeten worden.
Daarvoor kunt u zich nu al opgeven via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De kinderen zullen actief en creatief bezig zijn met het thema. En daarvoor hebben we uw hulp nodig! Wilt u in uw kasten kijken of u lege schoenendozen hebt en wilt u die dozen dan alvast reserveren voor deze zondag?? Die hebben de kinderen nodig voor hun project. U mag ze ook nu alvast meenemen naar de Oase; Koster Janke heeft een plaatsje waar ze bewaard kunnen worden.

Er wordt ook dit jaar weer een Actie voor de Voedselbank gehouden! Op de Startzondag wordt u allemaal in de gelegenheid gesteld iets mee te nemen naar de Oase; namelijk één of meer droge producten die de mensen van de Voedselbank Smallingerland op hun beurt weer uit kunnen delen aan gezinnen die dat nodig hebben. We hopen zo aan de mensen van de Voedselbank een mooie voorraad etenswaren te geven, die ze kunnen gebruiken bij het samenstellen van de voedselpakketten.
U doet toch ook mee om deze actie te laten slagen?

Het belooft een mooie zondag te worden. Noteer daarom vast in uw agenda: 19 september: Startzondag!
En: hou voor informatie de komende tijd de nieuwsbrieven en Geandewei in de gaten.

Met vriendelijke groet,
de commissie Startzondag 2021

COLLECTEN DEZE ZONDAG, 1 AUGUSTUS 2021

U kunt een doel ondersteunen door het door u gewenste bedrag over te maken aan de Protestante Gemeente te Drachten, onder vermelding van de door u gesteunde bestemming.
Voor kerkelijke doeleinden kunt u gebruik maken van nr. NL53RABO0373718179 t.n.v. de Protestante Gemeente te Drachten. Voor de diaconale doelen is het nummer NL40RABO0373736843 t.n.v. Diaconie/ZWO.
Of ga naar de site www.pgdrachten.nl, klik op de button Collecte-Doelen en acties en maak uw keuze.
Deze zondag kunt u geven voor:

1e collecte : ZWO-project Rwanda
2e collecte : Pastoraat
3e collecte : Eigen Jeugdwerk

GEDICHT VAN DE WEEK:
De kracht van samenwerking

de kracht van samenwerking
vraagt om saamhorigheid
zonder over of af te nemen
gewoon doen wat nodig is

de kracht van samenwerking
is wederkerig belangen verbinden
door invoegen en bijspringen
op de krachten van elkaar

de kracht van samenwerking
is het verschil kunnen maken
door de handen ineen te slaan
van het aanwezig potentieel

de kracht van samenwerking
is het wederzijds vertrouwen
van samen een brug te bouwen
terwijl je eroverheen loopt


BIJDRAGEN AAN HET MENORAVIERTJE
Vanaf maart vorig jaar heb ik elke week iemand gevonden om een verhaaltje te schrijven in het MenorAviertje. Als u/jij ook een bijdrage wilt leveren, dan kan dat!! Het mag over van alles gaan: een verhaaltje over vroeger, je kinder- of schooltijd, je (vrijwilligers)werk, een hobby, iets wat je bezig houdt, een bijzondere gebeurtenis uit je leven, iets waar je een goede herinnering aan hebt, een bemoediging voor de andere gemeenteleden; jezelf even voorstellen, wat je maar wilt!
Ik wil ook best even langs komen voor een gesprekje, zodat ik daar een verhaaltje van kan maken.
Dus: heb je iets te vertellen, wil je dan je je bijdrage aanleveren via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ?
En stuur je dan een mooie foto van jezelf erbij? Dan weten de gemeenteleden wie ze voor zich hebben.
Als je wilt dat ik even langs kom, dan kun je dit ook kenbaar maken via hetzelfde email-adres.

Alvast hartelijk dank,
Coby

PS: Als u klikt op https://www.kerkhuizumoost.nl/ kunt u een 20-tal foto’s bekijken van de intrededienst in de Oase, Leeuwarden van ‘toch nog een beetje onze’ ds. Anne Henk Boschma.