Pastoraat in Oost
Donderdagavond 30 september kwamen we met een groep van ongeveer 25 oosterlingen bij elkaar in de ontmoetingsruimte van de Oase. Wie waren dat? Allemaal vrijwilligers die op de een of andere manier actief betrokken zijn bij het “naar elkaar omzien” in ons deelgebied: (hoofd)contactpersonen, pastorale bezoekers, diakenen en ouderlingen én ds. Dieuwke van der Leij.
Het was voor het eerst sinds lange tijd dat we weer met zo’n grote groep voor overleg bij elkaar kwamen en dat was fijn. Dieuwke opende de vergadering met het lezen van de gelijkenis van de talenten, en benoemde dat vrijwilligers zich soms afvragen: doe ik wel genoeg? Wat stelt het voor? Zou ik niet meer moeten doen? Als antwoord op die vraag las ze het verhaal van de Waterdrager uit India, met als boodschap: alles wat je doet is van belang, hoe klein het in je eigen ogen soms is.
Het doel van de avond was om met elkaar in gesprek te gaan over het pastoraat in Oost. Hoe kunnen we zorgen dat, ook nu er allerlei dingen veranderen in de organisatie van de kerk in Drachten, we het onderlinge contact en omzien naar elkaar zo goed mogelijk vorm blijven geven?
Onder leiding van Wietze Knol gingen we hier op een leuke interactieve manier mee aan de slag. We keken naar algemeen pastoraat, ouderenpastoraat en gemeenteopbouw. En bij ieder onderdeel vroegen we ons af: waar zijn we misschien best wel een beetje trots op en willen we dus graag behouden én waar willen we onze nek voor uitsteken omdat we denken dat het beter kan.
Dit leidde tot veel reacties, te veel natuurlijk om hier weer te geven.
Duidelijk werd in ieder geval dat de behoefte aan onderlinge ontmoeting groot is, door de week maar ook op zondag na de kerkdienst bij de koffie. Maar bij dit punt blijkt dat velen het op dit moment nog lastig vinden hun weg te vinden nu de Menorah er niet meer is. Hopelijk kunnen we elkaar hierin ondersteunen. We gaan kijken hoe we gemeenteleden voor wie de afstand naar de kerk te groot is geworden kunnen helpen bij het vervoer.
Ook werd genoemd dat we graag weer activiteiten met elkaar willen ondernemen. Dat kan in klein verband zoals de groepen die voor corona actief waren (lezen, breien, creatief, fietsen); en sinds deze zomer zijn er natuurlijk ook de activiteiten rond de Zuiderkerk. En zeker voor de kleinere groepen geldt: zoek weer contact met elkaar, neem ook zelf het initiatief!
Weer een ander punt: laten merken dat we aan elkaar denken blijkt zo belangrijk: een kaartje sturen, even bellen hoe het gaat, de bloemen uit de kerk krijgen. Het doet mensen zo goed. Maar hiervoor moet je wel weten waar (extra) aandacht nodig is. En daarvoor heb je de ogen en oren in de wijk (de contactpersonen) nodig. Voor deze taak zouden we heel graag mensen erbij willen hebben. Daarbij is het heel belangrijk dat we elkaar op de hoogte houden: goede communicatie is van groot belang.
De tijd vloog om en deze avond was eigenlijk te kort. Maar er komt een vervolg. Op maandag 1 november staat een bijeenkomst gepland voor ALLE contactpersonen van deelgebied Oost. Deze wordt gehouden in de Hoeksteen (Middelwijk 148).
De avond werd afgesloten door Henny van Duinen met een gedicht.
We hopen dat ook deze avond zal bijdragen aan een goede start van het nieuwe seizoen in Oost.
Hartelijke groet namens het pastoraal team Oost,
Fokje Hovius en Aleid Bouma