Contactpersonen gezocht !
In deelgebied Oost is dringend behoefte aan nieuwe contactpersonen. Gemeenteleden doen dit werk vaak al vele jaren, en dan komt er een moment dat iemand het zelf tijd vindt of soms genoodzaakt is om te stoppen. En dat is begrijpelijk, maar het betekent wel dat een belangrijke schakel in het “omzien naar elkaar” wegvalt.
Daarom zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers die deze taak op zich willen nemen.
Denk nu niet: daar ben ik vast niet geschikt voor. Je hoeft geen speciale talenten te hebben om contactpersoon te worden. Het gaat er vooral om dat je beschikbaar bent, “omzien naar elkaar” belangrijk vindt en daar een steentje aan wilt bijdragen.

Hartelijke groet, namens het pastoraal team Oost,
Fokje Hovius


Pastoraat in Oost

”Van U is de toekomst, Uw koninkrijk kome”

Ontmoetingsbijeenkomsten Oost
Protestantse Gemeente te Drachten


De Protestantse Kerk heeft een visienota geschreven waarin zijn heeft opgeschreven waartoe zij zich in deze tijd en situatie geroepen weet. Een Visienota met de boeiende naam “Van U is de toekomst”. Een zeer actueel onderwerp. De snelle en ingrijpende ontwikkelingen in onze samenleving en ook in de kerk doet mensen zoeken naar zin en verbondenheid, troost en houvast. Ze vragen om bezinning en aandacht. We mogen dit doen vol hoop en in vertrouwen. De toekomst van de kerk - en van onze wereld - is immers niet aan ons maar aan God: Van U is de toekomst.
Omdat we gelukkig weer met meer mensen samen mogen komen gaan we weer ontmoetingsmiddagen en -avonden organiseren. Zoals de naam aangeeft staat de ontmoeting centraal, maar daarbij hopen we met elkaar in gesprek te gaan over een thema.
Als thema hebben we gekozen: “Van U is de Toekomst” en “Uw koninkrijk kome”. Maar wat stellen we ons daarbij voor? Welke opdracht en welk vertrouwen putten we daaruit?

Op het moment dat u dit leest hebben de eerste bijeenkomsten al plaatsgevonden. Maar volgende week staan er ook nog enkele gepland. Dit betreft:
- Dinsdagmiddag 5 april 14.30 uur in de Hoeksteen
- Donderdagmiddag 7 april 14.30 uur in de Hoeksteen
- Donderdagavond 7 april 19.30 uur in de Zuiderkerk

U kunt zich dus nog steeds aanmelden en dit kan bij Jellie Douma; E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De avonden worden geleid door Akke Oppewal en Jan van der Leij.
We hopen dat u komt en we met elkaar goede bijeenkomsten zullen hebben.
Met een vriendelijke groet van het Pastorale Team Oost.


Ontmoeting in Oost
Gelukkig! We mogen weer van start!
Er mogen weer gemeenteleden bij de diensten aanwezig zijn, er mag weer fysiek vergaderd worden en …. ook heel belangrijk: er mogen weer activiteiten georganiseerd worden.
Dat betekent dat we ook weer kunnen starten met onze maandelijkse ontmoetingsochtend.
Op woensdag 2 maart zullen de deuren van de Hoeksteen (Middelwijk 148) weer open staan en zijn alle gemeenteleden van deelgebied Oost daar van harte welkom.
Onder het genot van een kopje koffie of thee is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten, even bij te praten en met elkaar te delen wat ons bezig houdt.
Voor wie nog niet eerder geweest is: het is een soort inloop. U kunt vanaf 10.00 uur terecht maar het is ook prima als u wat later komt. Uiterlijk 12.00 sluiten we de deuren weer.
Net als de vorige keren is ds. Dieuwke van der Leij aanwezig, dus er is ook gelegenheid om met haar kennis te maken of even bij te praten.
We hopen velen van u, opnieuw of deze keer voor het eerst, daar te ontmoeten.
Eén aandachtspunt hierbij: corona is nog steeds onder ons, en hoe vervelend dat ook is, zolang er basisregels zijn, waaronder ook de anderhalve-meter-regel, moeten we ons daar aan houden.
Als we dit met elkaar doen moet het lukken om het goed te laten verlopen.

Een andere activiteit die we binnenkort ook weer willen hervatten is de verjaardag middag voor 75-plussers. Op woensdag 9 maart staat de eerstvolgende middag gepland; hiervoor zullen degenen die in november, december en januari jarig zijn geweest binnenkort een uitnodiging ontvangen. Ook deze bijeenkomsten zullen in de Hoeksteen plaatsvinden.
Met een hartelijke groet, namens de taakgroep pastoraat Oost,
Aleid Bouma