Overleg deelgebied Oost, april 2021
We lazen aan het begin van ons overleg een gedeelte uit Psalm 119. In vers 105 (HSV) lezen we dan die bekende woorden: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” Soms sta je voor een moeilijke beslissing, moet je een keuze maken, maar weet je niet welke. Dat kan privé zijn zoals dominee Boschma afgelopen tijd. Maar ook als kerk moeten we voortdurend keuzes maken. Wat is het dan fijn dat je mag weten dat wij een God hebben die wil communiceren met Zijn kinderen, die hen wil helpen en bijstaan. En daar gebruikt Hij zo ontzettend vaak Zijn eigen Woord voor.
Ds. Boschma maakte ons deelgenoot van zijn overwegingen om onze gemeente te verlaten en een beroep van Leeuwarden Huizum-Oost aan te nemen. Natuurlijk is er bij ons veel begrip. De hectiek en de spanningen van Drachten achter je laten; een laatste nieuwe stap in rustiger vaarwateren, maar vooral waar je weer meer kunt werken op een manier die bij je past en die beter past bij je gezondheidssituatie met minder uren.
Maar hoe zal het komen in Oost. Voor ons staat voorop dat het pastoraat in het deelgebied niet onderbroken mag worden. We zijn een wijk waar veel oudere leden wonen die aandacht nodig hebben. Daarom willen we graag op korte termijn in gesprek met het Moderamen. We weten dat de PGD in een overgangssituatie verkeert, dat er weinig financiële ruimte is en dat predikanten zwaar belast zijn. Het zou zo kunnen dat pas over een jaar de overgang naar één PDG wat is ingedaald en vorm heeft gekregen. Tot die tijd zien wij mogelijkheden dat het pastoraat in Oost toch kan worden ingevuld met beperkte kosten. Daar zal dit gesprek over gaan.
Wij voorzien voor de korte termijn veel vacatures in Oost; ook in het pastoraat in brede zin. De bestaande werkers worden ouder en velen doen het al jaren. Helaas voelen weinig gemeenteleden zich geroepen om het stokje over te nemen. Dat is jammer. Want als pastorale vrijwilliger hoef je niet beslist ambtelijke verantwoordelijkheid te dragen; ieder mag werken naar zijn of haar vermogen en het omkijken naar elkaar is een “taak” waar je heel veel plezier aan kunt beleven.
Omdat we waarschijnlijk met minder vrijwilligers moeten werken willen we nadenken of we het pastoraat in Oost ook op een andere wijze kunnen organiseren. Het lijkt ons goed dat ouderlingen, diakenen en hoofdcontactpersonen hier samen over gaan nadenken: moet en kan het anders, en zo ja, hoe dan. Aleid Bouma (ouderling), Wietze Knol (diaken) en Hennie van Duinen (hoofdcontactpersoon) zullen hierin het voortouw nemen en als straks ontmoetingen met een wat grotere groep weer mogelijk zijn hiervoor een bijeenkomst plannen.
We willen graag weer wat activiteiten opstarten in Oost. De meeste vragen weinig voorwerk; misschien is de locatie nog een punt. Dus als het kan “starten maar”. Als eerste zouden we graag de “Open Kerk” op donderdagochtend weer willen oppakken. Het kan nu nog even niet.
Vorig jaar hebben we de leerlingen van de CSG Liudger een financiële bijdrage uit het Menorahfonds (Bazaar) toegezegd voor hun werkproject in Roemenië. Door de corona en de daarmee samenhangende reisverboden kwam het project stil te liggen. In een andere vorm ziet men bij de CSG Liudger mogelijkheden dat er toch een vorm van ondersteuning kan worden gegeven aan een plaatselijk project. Het lijkt ons juist het gereserveerde geld daarvoor te gebruiken.
Ik las ergens “God laat altijd genoeg licht schijnen op je pad om de volgende stap te zetten.” In dat vertrouwen mogen we onze weg gaan, ons werk doen, keuzes maken, bezig zijn voor zijn kerk. U ook? Zijn Woord helpt ons daarbij.
Met een vriendelijke groet,
Jan van der Leij